BADANIA psychologiczne KIEROWCÓW  kandydatów na kierowców

BADANIA psychologiczne INSTRUKTORÓW EGZAMINATORÓW

BADANIA psychologiczne OPERATORÓW  maszyn i urządzeń

POMOC psychologiczna COACHING


BADANIA PSYCHOLOGICZNE KIEROWCÓW


KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

Kierowców lub przedsiębiorców wykonujących przewóz drogowy (kierowcy zawodowi wszystkich kategorii).

Kierowców przedłużający ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E.

Osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E (przed egzaminem).

KIEROWCÓW POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH

Osób ubiegających się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

Kierowców ubiegających się o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu.

Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej.

TAKSÓWKARZY

Osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do przewozu osób w zakresie prawa jazdy kategorii B. 

Kierowców ubiegających się o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu.

KIEROWCÓW (punkty karne)

Kierujących motorowerem lub pojazdem silnikowym, jeżeli kierowali pojazdem i przekroczyli liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego.

KIEROWCÓW (alkohol)

Kierujących motorowerem lubpojazdem silnikowym, jeżeli kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

KIEROWCÓW (wypadek)

Kierujących motorowerem lub pojazdem silnikowym, jeżeli byli sprawcą wypadku drogowego, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń.

KIEROWCÓW KAT. B

Osób kierujących samochodami służbowymi (w zakresie prawa jazdy kategorii B).

Osób kierującychc samochodami prywatnymi do celów służbowych (w zakresie prawa jazdy kategorii B).

Osób posiadająca prawo jazdy, jeżeli w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (skierowanie przez lekarza).

INSTRUKTORÓW / EGZAMINATORÓW

Osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do wykonywania czynności egzaminatora.

Osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do wykonywania czynności istruktora i instruktora techniki jazdy.

Egzaminatorów.

Instruktorów i instruktorów techniki jazdy.


BADANIA PSYCHOLOGICZNE OPERATORÓW


OPERATORÓW WÓZKÓW

Wózków widłowych.

Wózków jedniowych.

Wózków wysokiego podnoszenia.

Wózków sterowanych z pioziomu "0".

OPERATORÓW DZWIGÓW

Dzwigów.

Żurawii.

Suwnic.

Suwnic sterowanych z poziomu "0".

OPERATORÓW MASZYN

Koparek.

Ładowarek.

Walców.

Maszyn budowlanych.

Maszyn drogowych.

Pojazdów specjalistycznych.

OPERATORÓW URZĄDZEŃ

Urządzeń budowlanych i specjalistycznych.

Urządzeń ciśnieniowych.

Urządzeń pod napięciem.

WYSOKOŚCIOWE

Pracujących na wysokościach powyżej 3 metrów.


POMOC PSYCHOLOGICZNA

Pomoc psychologiczna, terapia, coaching.

Jeżeli w Twoim życiu wydarzyło się coś, z czym chciałbyśe sobie poradzić, a co po zamianie da Ci poczucie komfortu, zadowolenia, spokoju, możliwe, że poszukujesz inspiracji do dalszych działań lub chcesz ustabilizować swoje życie. 

Potrzebujesz zmian, które spowodują, że wróci wiara w siebie, innych ludzi, świat, przyszłość, w poczucie skuteczności czy sens życia.

A może potrzebujesz czasu na rozmowę, zrobienie czegoś dla siebie, nabranie dystansu lub wsparcia? 

Pamiętaj, że jedynym stałym elementem życia są ZMIANY. 

Jeśli chcesz pomocy i wsparcia w ich wprowadzaniu zachęcamy do kontaktu!


Kontakt i rejestracja na badania

 tel.: (+48) 607 75 75 58

Adres

45-061 Opole
ul. Katowicka 67b, lok.2A
pawilon OLIMP ( obok Polo Market-u )

E-mail

pracownia@psyche.opole.pl                            

mapa